Quy định sử dụng trang web

Khi truy cập trang web này của Công ty SG Sagawa Viet Nam・Sagawa Express Việt Nam (‘Trang web”) vui lòng đọc và tuân thủ với các điều kiện sau:

Bản quyền

Tất cả các nội dung trong trang web này là bản quyền của Công ty SG Sagawa Viet Nam・Sagawa Express Việt Nam (“SGV・SEV” hoặc “chúng tôi”).
SGV cho phép sao chép, in & lưu các dữ liệu từ trang web này cho mục đích cá nhân hoặc phi thương mại (chẳng hạn như để sử dụng cho các tài liệu nội bộ của công ty).
Ngoại trừ các trường hợp trên, việc sử dụng các nội dung trong trang Web này, ngoài phạm vi của Luật bản quyền, mà không có sự đồng ý của SGV・SEV đều bị nghiêm cấm

Thương hiệu

Tất cả các thương hiệu (logo công ty, logo dịch vụ, tên dịch vụ…) được đăng trên trang web này thuộc về SGV・SEV hoặc đơn vị được cấp phép bản quyền.
Việc sử dụng & thao túng thương hiệu mà không sự đồng ý của chủ sở hữu đều bị nghiêm cấm

Liên kết đến trang Web

Không cần liên hệ với chúng tôi về đường liên kết dẫn đến trang web từ bất kỳ trang web thương mai, hoặc phi thương mại, hoặc mạng nội bộ nào. Tuy nhiên phải tuân thủ “Hướng dẫn liên kết” trước khi kết nối vào trang web này

Hướng dẫn liên kết

 • SGV・SEV không chịu trách nhiệm cho bất cứ rắc rối hoặc thiệt hại nào do đường liên kết dẫn đến trang web này.
 • URL của bất kỳ trang web nào ngoai trừ trang chủ hoặc nội dung thay đổi mà không cần phải thông báo trước.
 • Trang web này không được hiển thị những điều gây hiểu nhầm đây là trang web của SGV・SEV, ví dụ hiển thị những nội dung trong một khung.
 • Đường dẫn từ các trang web sau có thể bị từ chối và mọi liên kết hoạt động sẽ bị xóa khi được yêu cầu
  • Những trang web nói xấu hoặc phỉ bang SGV・SEV, các công ty thành viên, các dịch vụ hoặc cá nhân có liên quan
  • Những trang web tạo ấn tượng xấu về mối quan hệ hợp tác hoặc quan hệ đối tác với SGV・SEV
  • Các trang web mang lại ấn tượng sai lệch mà SGV・SEV nhận thức hoặc hỗ trợ trang web
  • Trang web cung cấp thông tin bất hợp pháp hoặc có thể là bất hợp pháp
  • Trang web cung cấp thông tin tục tĩu hoặc vô đạo đức
  • Bất kỳ trang web nào khác được coi là không phù hợp

Môi trường đề nghị để truy cập website

Chúng tôi khuyến nghị xem trang web của chúng tôi trong các môi trường sau đây.

Trình duyệt được đề xuất

Những trình duyệt khác có thể dẫn đến hiển thị nội dung không chính xác hoặc hoạt động sai.

 • ※ Hãy lấy phiên bản mới nhất của bất kỳ trình duyệt nào cho trang IR. Nó có thể không được hiển thị chính xác ngay cả với Internet Explorer 8.
Trình duyệt Hệ điều hành
Windows Internet Explorer 8.0 trở lên
Google Chrome phiên bản mới nhất
Mozilla Firefox phiên bản mới nhất
Mac OSX Safari phiên bản mới nhất
Mozilla Firefox phiên bản mới nhất

Công cụ hỗ trợ

Trang web của chúng tôi áp dụng các công cụ hỗ trợ và ứng dụng sau. Vui lòng tải xuống và cài đặt phiên bản mới nhất của công cụ hỗ trợ và ứng dụng từ trang web của mỗi nhà cung cấp.

Các thiết lập khác

 • JavaScript
  Trang web này sử dụng JavaScript.
  Nếu bạn tắt JavaScript trong cài đặt trình duyệt, một số nội dung có thể không được hiển thị đúng hoặc một số chức năng có thể không hoạt động chính xác.
  Để có trải nghiệm tốt, vui lòng bật JavaScript trong cài đặt trình duyệt của bạn.
 • CSS
  Trang web này sử dụng CSS (Cascading Style Sheets).
  Nếu bạn tắt CSS trong cài đặt trình duyệt, một số nội dung có thể không được hiển thị đúng.
  Để có trải nghiệm tốt, vui lòng bật CSS.

Dành cho người dùng sử dụng Windows Vista

Một số ký tự Nhật Bản có thể không hiển thị.

In ấn

Trang web kiểm soát đầu ra để in sao cho phần không mong muốn như phần điều hướng không được in.
Nếu bạn muốn in thông tin trên màn hình như cách nó thể hiện, vui lòng sao chép màn hình trình duyệt và in ra.
Hình nền được in nếu bạn cài đặt trình duyệt thành "in nền".