Dịch vụ kho bãi

Áp dụng kiến thức chuyên môn của Sagawa Global Logistics , chúng tôi đưa vào vận hành kho ngoại quan, kho CFS và kho thường tại các thành phố lớn của Việt Nam.

rhode island online sports betting

Tỉnh Đồng Nai (Kho Nhơn Trạch: Kho ngoại quan, Kho lạnh, Kho thường, Kho hàng chứa hàng hóa chất)
Kho Nhơn Trạch
Kho ngoại quan: 6,930 m2
Kho lạnh (+3°C ~ -20°C): 2,322 m2
Kho thường: 15,000 m2
Kiểm kim kiểm phẩm: 2,000 m2
Kho chứa hàng hóa chất: 128 m2

rhode island online sports betting

Hồ Chí Minh ( Linh Trung: Kho CFS, kho ngoại quan, kho thường )
Kho ngoại quan : 3,000 m2
Kho CFS : 3,069 m2
Kho thường : 3,446 m2

rhode island online sports betting

Tỉnh Bắc Ninh ( Kho ngoại quan, kho thường )
Kho Quế Võ
Kho ngoại quan : 1,141 m2
Kho thường : 2,000 m2
Kho Từ Sơn
Kho ngoại quan : 5,012 m2
Kho thường : 2,809 m2

rhode island online sports betting
rhode island online sports betting
rhode island online sports betting

Liên hệ